Η ΣΕΛΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, με αφορμές
· την προσπάθεια παραχώρησης αιθουσών του 3ου ΕΠΑΛ στο νεοϊδρυθέν ΤΕΙ «Διατροφής και διαιτολογίας».
· την πρόθεση μεταστέγασης του 5ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας στο σχολικό συγκρότημα των 2ου-5ου Γυμνασίων και 2ου Γενικού Λυκείου
ομόφωνα αποφάσισε ότι:
Αντιμετωπίζει θετικά την ίδρυση νέων τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην πόλη μας και ειδικότερα τη λειτουργία του συγκεκριμένου ΤΕΙ από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Όμως είναι σαφές ότι θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις (υλικοτεχνικές, υποδομών, εκπαιδευτικού προσωπικού κλπ) που θα τα καθιστούν βιώσιμα και λειτουργικά, καλύπτοντας τις μορφωτικές απαιτήσεις των νέων σπουδαστών.
Ιδιαίτερα η έλλειψη κτιριακών υποδομών και η προσπάθεια αντιμετώπισής της, είτε με την παραχώρηση αιθουσών από την Β/θμια Εκπαίδευση –συγκεκριμένα του 3ου ΕΠΑΛ- είτε με το «στρίμωγμα» πολλών σχολείων στον ίδιο χώρο, ακυρώνει τα θετικά που όλοι προσμένουμε, δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στα σχολεία που προαναφέραμε, δυσχεραίνοντας παράλληλα την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων μορφωτικών και παιδαγωγικών στόχων για τους μαθητές μας.
Ειδικότερα για το 3ο ΕΠΑΛ η απόσπαση αιθουσών, του αφαιρεί τη δυνατότητα ανάπτυξής του και επιδρά αρνητικά τόσο στο εκπαιδευτικό του προσωπικό, όσο και στους μαθητές και στους γονείς τους. Δεν ενισχύει αλλά αποδυναμώνει το θεσμό της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αντίστοιχα η συσσώρευση πολλών σχολικών μονάδων στον ίδιο χώρο, πέρα από την αρνητική εικόνα που δημιουργεί, συσσωρεύει με εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, λειτουργικά προβλήματα όλα τα σχολεία που θα συστεγαστούν.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ εκφράζει την αντίθεση του στις ενέργειες αυτές, συντάσσεται με την απόφαση του σχολικού συμβουλίου του 3ου ΕΠΑΛ (σύλλογος διδασκόντων, σύλλογος γονέων, μαθητικό συμβούλιο) και δηλώνει ότι θα αντιταχθεί σε κάθε προσπάθεια να αποσπαστούν αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια από οποιαδήποτε σχολική μονάδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και στην επιλογή «στριμώγματος» πολλών σχολικών μονάδων.
Καλεί την κυβέρνηση, το ΥΠΕΠΘ και τους τοπικούς φορείς (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Δήμο Καρδίτσας) να προχωρήσουν στην κατασκευή νέων ολοκληρωμένων σύγχρονων σχολικών κτιρίων που θα στεγάσουν μόνιμα τα δημόσια ιδρύματα της δευτεροβάθμιας της πόλης μας και συγκεκριμένα προτείνουμε την κατασκευή άμεσα νέων σχολικών κτιρίων στη Νότια πλευρά της πόλης.

Για το Δ. Σ. της ΕΛΜΕ Καρδίτσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ