Η ΣΕΛΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Τρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2009

ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΕΛΜΕ

ΘΕΜΑ: : Ορισμός συνδέσμων σχολείων – ΕΛΜΕ

Συναδέλφισσες- συνάδελφοι

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κρίσιμη για τα οικονομικά και εργασιακά μας δικαιώματα. Κρίσιμη για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, για την πορεία του δημόσιου σχολείου.

Απαιτείται συλλογική στάση, στήριξη του σωματείου μας, διεύρυνση και ενίσχυση των δεσμών της ΕΛΜΕ με κάθε σχολείο του νομού, με κάθε συνάδελφο.

Στην κατεύθυνση αυτή καλούμε το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου σας, να ορίσει τον εκπρόσωπου του (και έναν αναπληρωματικό) ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του συνδέσμου μεταξύ των καθηγητών του σχολείου και του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ.

Ο σύνδεσμος μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ, με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων για ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας .

Το όνομα του/της συναδέλφου-συνδέσμου να σταλεί στο FAX της ΕΛΜΕ 2441026197 η στο e-mail: elmekard@otenet.gr

Για το Δ. Σ. της ΕΛΜΕ Καρδίτσας


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ