Η ΣΕΛΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2008

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΣ Διεύθυνση Β/θμιας Εκπ/σης

Θέμα: Οργάνωση και λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας

Κύριε Δ/ντά
Πάγια θέση της ΕΛΜΕ Καρδίτσας είναι πως η μισθοδοσία των εκπαιδευτικών είναι υποχρέωση της πολιτείας και προς αυτή την κατεύθυνση συνέτειναν όλες οι προσπάθειές της ως τώρα, που δυστυχώς δεν ευδόκησαν για το Νομό μας.
Δεν μας βρίσκει, συνεπώς, σύμφωνους η πρότασή σας να επωμισθούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί το οικονομικό βάρος λειτουργίας της σχετικής οικονομικής υπηρεσίας στη Δ/νση Β/βάθμιας Εκπ/σης, που θα έχει την ευθύνη της μισθοδοσίας τους. Θεωρούμε ότι αυτή την υποχρέωση πρέπει να την αναλάβει η ίδια η Δ/νση, όπως άλλωστε συμβαίνει στο Νομό Τρικάλων. Αν αυτή αδυνατεί, μπορεί το κόστος αγοράς και συντήρησης του προγράμματος να καλυφθεί μέσω των Σχολικών Επιτροπών.
Θεωρούμε, επίσης, αναγκαίο να αναλάβει η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης εξ ολοκλήρου τη διαχείριση αυτής της υπηρεσίας, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τους διευθυντές, τους διδάσκοντες και το λοιπό προσωπικό του κάθε σχολείου. Κάτι ανάλογο, εξάλλου, συμβαίνει αντίστοιχα και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καρδίτσας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, είμαστε διατεθειμένοι να παράσχουμε κάθε δυνατή βοήθεια.


Για το Δ. Σ. της ΕΛΜΕ Καρδίτσας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ